Showövningar i full gång / Showharjoitukset täydessä vauhdissa!

Övningar | HarjoituksiaÖvningarna för nästa ungdomsshow har satt igång.
Harjoitukset seuraavaa nuorisoshowta varten ovat alkaneet.