They did it again!

”Med Show SEVEN från 2014 i gott minne kan man bara förundras. Hur kommer det sig att Pargasungdomarna, regissören Riddo Ridberg, manusförfattaren Anders Helenius, ungdomarnas mentorer, medhjälpare och samarbetspartners har lyckas förnya showkonceptet och återigen skapa en föreställning som tar publiken med storm? Fenomenet förklaras delvis av att man har byggt upp en tradition; man behöver inte starta från noll. De talrika nybörjarna tar exempel av de ”gamla” ringrävarna. Åskådaren imponeras av hur bra det dansas, sjungs och spexas. Rena akrobatkonster utförs hur proffsigt som helst. … Showen bjuder på mer än yta. Aktuella företeelser (de helkomiska tre S:en!) och andra humoristiska påhitt roar vuxna, clownspratten alla. … Fantasifyllt! Proffsigt! … Show 8 tilltalar alla sinnen. Det visuella, danserna, de härligt brokiga, fulsnygga dräkterna, scenografin, ljud- och ljuseffekterna för att inte tala om musiken och de många duktiga solisterna smälter samman en helhet. Inga detaljer har förbisetts. … Samarbetet mellan professionella vuxna och väldigt motiverade ungdomar har resulterat i en sällsynt lycklig fusion: yrkesfolkets erfarenhet och amatörernas berörande entusiasm. … Ytterligare värt att lyfta fram är att det är svenska och finska ungdomar tillsammans som skapar en tvåspråkig föreställning. Den går hem hos publik från bägge språkgrupperna. I Pargas har man utnyttjat tvåspråkigheten!”
ANNONSBLADET/ I. Sandman, 21.1.2016