Elin Ahlberg
Paulina Ahokas
Ellen Anckar
Melina Arvidsson
Jenny Björklund
Carla Björkqvist
Jelka Björkqvist
Cecilia Bredenberg
Emmi Dahl
Victoria Drugg
Michelle Ekholm
Dana Elgabsi
Anton Elmvik
Elin Enqvist
Vilma Enqvist
Freja Frankenhaeuser
Malena Frankenhaeuser
Kajsa Grön
Line Grön
Alexander Gröning
Anna Gröning
Kalle Grönroos
Sofie Gustafsson
Tekla Gustafsson
Filip Hartman
Frida Hartman
Daniel Helander
Antonia Holm
Hajat Husain
Jennifer Johansson
Elin Karlsson
Emelia Karlsson
Jenny Karlsson
Sophie Keihäs
Victor Korpela
Sara Kyrklund
Amanda Laurén
Lisa Lemberg
Jamila Lervik
Emma Lindgård
Veronica Lindholm
Julia Lindqvist
Linnéa Lindqvist
Annika Lindroos
Anton Mattsson
Axel Mattsson
Sigurd Möller
Gustav Nyström
Hanna Nyström
Veera Paavola
Linn Pernell
Jesper Rajakangas
Henrika Ranta-aho
Adrian Rantala
Tobias Reuter
Annika Ruokolahti
Walter Ruokolahti
Samuel Salminen
Charlotte Sirén
Malin Sjöblom
Andreas Sonntag
William Stocks
Rebecca Sundblom
Cajsa Sundström
Oliver Tschernij
Nea Vasama
Sanni Vasama
Lenni Vellamo
Michelle Viljanen
Jenna Virtanen
Jutta Virtanen
Jasmine Wahe
Ida Wahtera
Malin Wahtera
Amanda Wiik
Malin Zetter
Pinja Åberg

Musiker/muusikot: Anton Elmvik (bass), Oliver Tschernij (drums),
Veronica Lindholm (keyboards), Veera Paavola (keyboards),
Elin Karlsson (keyboards), Samuel Salminen (guitar),
Adrian Rantala (guitar), Victor Korpela (guitar),
Gustav Nyström (trombone), William Stocks (sax),
Kalle Grönroos (sax).