Show SEVEN, produktion | tuotanto

Idé, koncept, musikval | Idea, konsepti, musiikkivalinnat
Hajat Husain, Pinja Åberg, Samuel Salminen, Victor Korpela, Gustav Nyström,
Oliwer Bäcklund, Adrian Rantala, Peppi Karlsson, Sebastian Allén, Mecki Ruokolahti,
Simon Karlsson, 
Sanni Impilä, Riddo Ridberg, Fia Isaksson

Manus, sketcher | Käsikirjoitus, sketsit
Anders Helenius
(några av sketcherna har improviserats fram av ungdomarna /
osa sketseistä on nuorten improvisoimia)

Regi | Ohjaus
Riddo Ridberg

Koreografi | Koreografia
Sanni Impilä, Katariina Gonzales, Nina Andström, Solveig Ekholm, Tuukka Simonen
(några av koreografierna har improviserats fram av ungdomarna /
osa koreografioista on nuorten improvisoimia)

Musik- och sånginstudering | Musiikin ja laulujen harjoittaminen 
Mats Prost, Riddo Ridberg

Dräkter | Puvut
Sonja Eriksson & The Talented Maximus Fashionistas
(Victoria Drugg, Freja Frankenhaeuser, Emilia Lindström, Malin Sjöblom,
Jenna Virtanen, Jutta Virtanen, Shanti Benson)

Scenografi | Lavastus
Sandra Nyberg

Byggare | Rakentajat
Stefan Drugg, Janne Lindgård, Kalle Hållfast

Ljudteknik och -mixning | Äänitekniikka ja -miksaus
Marcus Nordvall

Mixningsassistent | Miksausassistentti
Riddo Ridberg

Ljusteknik och -design | Valotekniikka ja -suunnittelu
Tony Nurmi, Marcus Ruokolahti

Ljusteknikassistenter | Valotekniikan assistentit
Sigurd Möller, Jesper Rajakangas

Ljustekniker | Valojen ajo
Marcus Ruokolahti

Projiceringar | Projisoinnit
Lasse Andersson, Oliwer Bäcklund

Följespot och projiceringstekniker |
Seurantaheitin ja projisointien ajo

Kalle Hållfast

Maskering | Maskeeraus
Emilia Lindström, Mecki Ruokolahti

Grafisk profil | Graafinen ilme
Lasse Andersson

PR / Media
Lasse Andersson & Street Team
(Jelka Björkqvist, Oliwer Bäcklund, Hajat Husain, Jamila Lervik,
Didrik Lundsten
, Filip Lundsten, Samuel Salminen)

Foton | Kuvat
Henrik Zoom

Projektledare, regiassistent, akrobatikinstruktör  |
Projektivastaava, ohjausassistentti, akrobatiaohjaaja

Mecki Ruokolahti

Producenter | Tuottajat
Tom Grönroos, Fia Isaksson

Arrangör | Järjestäjä
Pargas stads kulturenhet/Paraisten kaupungin kulttuuriyksikkö

Samarbetsparter | Yhteistyökumppanit
Teaterboulage, Meaningless Productions,
Musikinstitut/Musiikkiopisto Arkipelag, Åbolands Teaterskola